Nhà hàng tiệc cưới Diamond Place

CB-CNV DIAMOND PLACE TẬP HUẤN PCCC

Tập huấn PCCC để nâng cao kiến thức chuyên môn và kĩ năng PCCC của CBNV để phòng tránh và chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng cũng như bản thân.

Thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Chỉ thị số 02/2006/CT-TT ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy.

Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kĩ năng PCCC của cán bộ nhân viên để phòng tránh và chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ xảy ra hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng cũng như bản thân. Sáng ngày 17/09/2015 tại Trung Tâm Hội Nghị Diamond Place đã triển khai buổi diễn tập PCCC dưới sự tham gia của cán bộ quản lý PCCC của địa Phương và trưởng ban chỉ huy phòng cháy, cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Diamond Place.

Trong buổi diễn tập Diamond Place xây dựng tình huống thực tế để cán bộ nhân viên hiểu, nắm bắt được tình hình, sự cố có thể xảy ra nhằm nâng cao được kĩ năng PCCC. Sự cố cháy giả định xảy ra trong sảnh Diamond, lầu 1. Các nhân viên giúp khách hàng bình tĩnh, hướng dẫn lối thoát hiểm gần nhất và an toàn nhất cho từng vị trí khách ngồi.

error: Content is protected !!