Trang trí sảnh tiệc màu đỏ huyền bí sang trọng
sanh-tiec-cuoi
Sảnh tiệc trực diện sân khấu
Sảnh tổ chức tiệc cưới
sanh-tiec-cuoi

CLASSROOM

Sảnh tiệc đám cưới có sân khấu
Sảnh tiệc đẹp tại Diamond Place
sanh-tiec-cuoi
sanh-tiec-cuoi
Sảnh tiệc đám cưới có sân khấu
Sảnh tiệc đẹp tại Diamond Place

THEATRE

Sảnh tiệc đám cưới có sân khấu
Sảnh tiệc đẹp tại Diamond Place
sanh-tiec-cuoi
sanh-tiec-cuoi
Sảnh tiệc đám cưới có sân khấu
Sảnh tiệc đẹp tại Diamond Place

ROUND TABLE

sanh-tiec-cuoi
sanh-tiec-cuoi
sanh-tiec-cuoi
sanh-tiec-cuoi
sanh-tiec-cuoi

U SHAPE

sanh-tiec-cuoi
sanh-tiec-cuoi
sanh-tiec-cuoi
sanh-tiec-cuoi

HOLLOW SQUARE