thuc-don-cuoi

MENU 1

 1. Trà + Cà Phê + Bánh Cookie
 2. 4 Loại Trái Cây
 3. Bánh Xếp Hải Sản
 4. Bánh Tart Cà Ri Gà
 5. Strawberry Cake
 6. Bánh Trio Chocolate

 


Thực đơn Khai vị hai món 11

MENU 2

 1. Trà + Cà Phê + Bánh Cookie
 2. 4 Loại Trái Cây
 3. Bánh Sò Điệp
 4. Bánh Tart Bacon
 5. Bánh E’ Clair
 6. Cearm Puff (Bánh Xếp Kem Tươi)

 


thuc-don-tiec-cuoi

MENU 3

 1. Trà + Cà Phê + Bánh Cookie
 2. 4 Loại Trái Cây
 3. Sandwich Cuộn Tôm
 4. Mini Sausege
 5. Lemon Cake
 6. Tiramisu Classic

 


thuc-don-tiec-cuoi

MENU 4

 1. Trà + Cà Phê + Bánh Cookie
 2. 4 Loại Trái Cây
 3. Sandwich Phô Mai + Jambon
 4. Bánh Tart Tôm
 5. Strawberry Mouse Cake
 6. Passion Cheese

 


thuc-don-tiec-cuoi

MENU 5

 1. Trà + Cà Phê + Bánh Cookie
 2. 4 Loại Trái Cây
 3. Chả Tôm Chiên
 4. Bánh Tart Jambon
 5. Green Tea Cake
 6. Chocolate Chip Cake

 


thuc-don-tiec-cuoi

MENU 6

 1. Trà + Cà Phê + Bánh Cookie
 2. 4 Loại Trái Cây
 3. Xúc Xích Nướng
 4. Pate Chaud Cuốn
 5. Black Forest
 6. Bánh Opera