Nhà hàng tiệc cưới Diamond Place

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”0″ images=”296,295,298″ img_size=”full” title=”DIAMOND PLACE 1″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”0″ images=”294,292,293″ img_size=”full” title=”DIAMOND PLACE 2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”0″ images=”285,286″ img_size=”full” title=”GRAND DIAMOND PLACE”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”0″ images=”284,283,282″ img_size=”full” title=”GRAND RUBY”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”0″ images=”284,283,282,281″ img_size=”full” title=”RUBY 1″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”0″ images=”284,283,282,281″ img_size=”full” title=”RUBY 2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”0″ images=”286,285,297,295,296″ img_size=”full” title=”SAPPHIRE”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row]