Nhà hàng tiệc cưới Diamond Place

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

THƯ VIỆN ẢNH

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][interactive_banner banner_title=”TIỆC CƯỚI” banner_image=”id^72|url^https://diamondplace.vn/demo/wp-content/uploads/2018/06/slider-1.jpg|caption^null|alt^null|title^slider 1|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fdiamondplace.vn%2Fdemo%2Fuu-dai%2Ftiec-cuoi%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”rgba(197,153,94,0.8)” banner_overlay_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” banner_title_font_size=”desktop:32px;”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][interactive_banner banner_title=”HỘI NGHỊ” banner_image=”id^72|url^https://diamondplace.vn/demo/wp-content/uploads/2018/06/slider-1.jpg|caption^null|alt^null|title^slider 1|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fdiamondplace.vn%2Fdemo%2Fuu-dai%2Fhoi-nghi%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”rgba(197,153,94,0.8)” banner_overlay_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” banner_title_font_size=”desktop:32px;”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]