sanh-tiec-cuoi

thuc-don-tiec-cuoi

uu-dai-cuoi

TÌNH HÌNH TIỆC CƯỚI SAU DỊCH DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO, KHÁCH ĐI LÀM SAO???

Sau bao ngày lo ngược, lo xuôi thì nay cuộc sống đã “thái bình”, đèn sảnh Diamond Place đã sáng trở lại, dâu rể yên tâm chốt hợp đồng tiệc, bạn bè xúng xính với những xiêm y đi dự tiệc đứa bạn thân. Mọi thứ đã ổn định trở lại và tiệc cưới bắt[…]

TÌNH HÌNH TIỆC CƯỚI SAU DỊCH DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO, KHÁCH ĐI LÀM SAO???

Sau bao ngày lo ngược, lo xuôi thì nay cuộc sống đã “thái bình”, đèn sảnh Diamond Place đã sáng trở lại, dâu rể yên tâm chốt hợp đồng tiệc, bạn bè xúng xính với những xiêm y đi dự tiệc đứa bạn thân. Mọi thứ đã ổn định trở lại và tiệc cưới bắt[…]